Bredband i glesbygd

Motion 2021/22:2935 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredbandsmålet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband på landsbygd måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala bredbandsbolag ska kunna undantas från den s.k. lokaliseringsprincipen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen satte i sin bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 som delmål att 95 % av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s år 2020. Det målet infriades inte. Enligt årsredovisningen för 2020 som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterade (21-02-19) hade 84 procent av alla hushåll och företag tillgång till 100 Mbit/s. Sämst var situationen utanför tätorter och på småorter. PTS sammanfattade det med: Bredbandsutbyggnaden fortskrider, men skillnaden i tillgång till snabbt bredband mellan områden i respektive utanför tätort och småort är fortsatt stor. Enligt årsredovisningen var tillgången dessutom generellt lägre för företagen än för hushållen i Sverige.

Det är illa att vi inte har kommit längre i utbyggnaden av denna viktiga infrastruktur – något som blev än mer uppenbart under pandemin då antalet som arbetade och studerade från bostaden ökade markant. En utveckling som till del väntas fortsätta. Det är också trist att konstatera att glesbygden fortsätter att halka efter i utbyggnaden – en utveckling som kommer att bli än mer påtaglig då kopparnätet monteras ned och de som har bredbandsförsörjning via ADSL förlorar den uppkopplingsmöjligheten. Som om detta inte är illa nog drog också Jordbruksverket förra året in avsatta medel för bredbands­utbyggnad i glesbygd, något som senare återställdes. Men signalsystemet talar sitt tydliga språk.

För mindre kommuner är det svårt att mäkta med de stora investeringar som krävs i infrastruktur för fiber. Det är därför oerhört viktigt att regeringen verkar för att medel även fortsättningsvis kan frigöras via exempelvis landsbygdsprogrammet. En ytterligare åtgärd som skulle snabba på utbyggnaden i glesbygd är om kommunala bredbandsbolag skulle kunna få undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. De skulle då kunna samordna sig med angränsande kommuner då det gäller utbyggnad av fiber. Det skulle förenkla och höja utbyggnadstakten. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredbandsmålet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband på landsbygd måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala bredbandsbolag ska kunna undantas från den s.k. lokaliseringsprincipen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.