Bottennära fiske

Motion 2022/23:1944 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för det bottennära fisket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver förtydliga regelverket runt det bottenära fisket, det så kallade demersala fisket. Sveriges fiskare behöver ha samma regelverk som det som gäller i våra grann­länder och det borde vara en självklar svensk ståndpunkt.

Regelverket bör då innehålla hur man kan överföra tillstånd för bottennära fisket mer permanent då våra grannländer har detta system. Därför bör vi studera noga hur våra grannländer har löst frågan och försöka göra något liknande i Sverige. Fisket måste ännu mer lyftas upp som en viktig näringsverksamhet och våra myndigheter behöver skaffa sig en bättre kunskapsbas så att svenskt fiske inte tappar konkurrenskraft. Sverige måste också mer aktivt arbeta med att följa utvecklingen i övriga EU så att svenskt fiske inte missgynnas av konkurrenter i EU när det gäller stöd och ersättningar.  

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för det bottennära fisket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.