Biodling på Riksdagshusets tak

Motion 2019/20:321 av Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Granskad
2019-09-25
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

En god bipopulation är viktig för den biologiska mångfalden. Bin spelar en viktig roll vid pollinering av växter, vilket är avgörande för fortsatt spridning av växtarter. Mycket av den växtlighet som sedan blir mat för oss människor är direkt beroende av en effektiv och omfattande pollinering. Således är vi människor helt beroende av att vi har en tillräckligt stor bi- och humlepopulation för vår matförsörjning.

I Sverige finns idag ungefär 270 arter vilda bin och humlor, varav en tredjedel är rödlistade. Det innebär att dessa arters överlevnad inte är självklar. Därför är det angeläget att det tas krafttag mot trenden av en minskande population.

Det är viktigt att vi i riksdagen gör vad vi kan för den biologiska mångfalden och att vi föregår med gott exempel. Ett sätt att göra detta hade varit att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak. På så sätt hade riksdagen signalerat att vi tar hotet mot Sverige bipopulation på allvar, samtidigt som riksdagen direkt hade bidragit till en förbättrad biologisk mångfald.

Sveriges riksdag hade stått långt ifrån ensamma i ett sådant här projekt. I New York, London och Berlin har biodlingar på hustaken blivit allt vanligare de senaste åren. I Paris återfinns biodlingar på taket av både Notre Dame och Musée dOrsay. 2015 inrättades den första biodlingen vid Vita Huset i Washington. Även i svenska städer som Stockholm och Göteborg har antalet biodlingar ökat.


Det är angeläget att riksdagen tydligt signalerar att den står bakom och uppmuntrar den här utvecklingen. Den biologiska mångfalden i städerna är viktig. Möjligheten för riksdagen att vara pådrivande och direkt bidragande till dess skydd bör undersökas.

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.