Bilstöd

Motion 2008/09:So361 av Maria Lundqvist-Brömster och Solveig Hellquist (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålderstaket för bilstöd bör avskaffas.

Motivering

Alla som vill och kan ska ha möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Ett meningsfullt arbete är viktigt för att alla ska känna livskvalitet och delaktighet. Arbetet med att öka sysselsättningen för personer med funktionshinder prioriteras från regeringens sida. I detta arbete är det också viktigt att identifiera och undanröja de hinder som finns för deltagande i arbetslivet.

Det pågår ett omfattande arbete inom olika områden för att genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare antogs politiskt för sex år sedan.

För en person med funktionsnedsättning är tillgängligheten helt avgörande för att man ska kunna leva ett självständigt liv. Både privat såväl som offentlig sektor har ett ansvar för att riva hinder och i stället åstadkomma full delaktighet. Det krävs skärpt lagstiftning samt användbara metoder för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll.

Vi vet att en majoritet av personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga skulle kunna utföra ett förvärvsarbete om arbetsmiljön var tillgänglig och arbetsuppgifterna anpassade.

Bilstödet är ett utmärkt redskap för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att arbeta. Men fortfarande ges det enbart till personer under 65 år och som är beroende av motorfordon för förvärvsarbete.

Ålderstaket för bilstöd bör tas bort eftersom personer över 65 år i dag uppmuntras att fortsätta arbeta. Det är ju en självklarhet att alla som vill och kan fortsätta arbeta högre upp i åldrarna inte ska hindras från att göra det på grund av kronologiska åldersgränser som i detta fall bilstödet. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2008

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Solveig Hellquist (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålderstaket för bilstöd bör avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.