Bilstöd för pensionärer

Motion 2008/09:So485 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilstöd till pensionärer.

Motivering

Man kan få bidrag till bil om man på grund av varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer. Det kan till exempel gälla en person som är beroende av olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Även vid svårare astmatiska besvär eller andra allvarliga medicinska tillstånd kan bidrag utgå.

Det finns tre former av bilstöd. Grundbidrag ges för köp av bil oavsett inkomst. Anskaffningsbidrag är inkomstprövat och ges till den som har en låg inkomst. Anpassningsbidrag lämnas för kostnader i samband med att bilen förses med sådan specialutrustning som kompenserar funktionsnedsättningen. Anpassningsbidraget har ingen övre beloppsgräns.

Har man fått bilstöd tidigare måste det ha gått minst nio år sedan det förra beslutet om grund- och anskaffningsbidrag innan man kan få dessa bidrag igen. Man kan få bidrag även före nio år om det finns medicinska skäl, eller om det behövs från trafiksäkerhetssynpunkt alternativt om bilen körts minst 18 000 mil sedan förra beslutet om grund- eller anskaffningsbidrag.

Dock finns det ytterligare begränsningar och det är att personer över 65 år (ålderspensionärer) inte kan söka detta bidrag. Vi vet att det i dag finns många pigga pensionärer, även om man har ett funktionshinder. Det sista beslutet om bilstöd kan man kanske ha fått vid 57 års ålder, vilket innebär att man med nioårsgränsen inte har möjlighet att söka nytt bilstöd.

Har man en förtidspension/sjukersättning upphör möjligheten att söka detta bidrag vid 50 års ålder.

De nuvarande reglerna diskriminerar pensionerade personer med funktionshinder. Självklart måste även dessa grupper ha möjlighet att ansöka om bilstöd, allt under förutsättning att övrigt hälsotillstånd medger att man kör bil.

Stockholm den 2 oktober 2008

Krister Örnfjäder (s)

Håkan Juholt (s)

Dan Nilsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilstöd till pensionärer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.