Till innehåll på sidan

Bilstöd för funktionshindrade

Motion 2008/09:So324 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bilstödet för funktionshindrade.

Motivering

Människor med funktionshinder ska kunna vara delaktiga i samhället. Det finns en betydande samsyn om att funktionshindrade har rätt till olika stödinsatser bekostade av allmänna medel för att de i möjligaste mån ska delta i samhällslivet.

En av de insatser som finns är bilstödet, som riktas till människor som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Det statliga bilstödet är viktigt för funktionshindrade vuxna och familjer med funktionshindrade barn. Att kunna ta sig fram i bil är för många ett ovärderligt stöd för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Man kan få bidrag för köp av bil, ändra sin bil eller att ta körkort. För köp av bil har man rätt till ett grundbidrag på 60 000 kr. Det finns också ett inkomstprövat anskaffningsbidrag. Om individen tjänar upp till 88 000 kr kan man få maxbeloppet 40 000 kr. Är inkomsten över 160 000 kr utgår inget anskaffningsbidrag.

Bidragets storlek har varit detsamma sedan 1988. Värdet av bilstödet har därigenom urholkats över tid. Vissa nya regler infördes 2007, men bidraget har inte höjts. Tvärtom har tiden som måste gå innan man kan ansöka om nytt bidrag förlängts från sju till nio år. Bilen måste alltså hålla i minst nio år. Försäkringskassan kan också neka att anpassa en bil som inte är lämplig. 60 000 kr räcker normalt inte räcker till en bil av den standard som Försäkringskassan kräver, vilket gör att många bidragsberättigade är förhindrade att skaffa bil eftersom en betydande egen kontantinsats krävs.

Eftersom det är riksdagens uppfattning att bilstöd fortfarande ska utgå som bidrag till funktionshindrades anskaffning av fortskaffningsmedel är det inte acceptabelt att värdet fortlöpande minskas. Därför är det viktigt att snarast göra en översyn av bilstödet.

Stockholm den 30 september 2008

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bilstödet för funktionshindrade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.