Till innehåll på sidan

Bidrag till barnglasögon

Motion 2007/08:So306 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skillnaderna i bidragssystemen för glasögon till barn och ungdom.

Motivering

Det är stor skillnad mellan landstingens bidrag till barnens glasögon. De flesta landsting ger bidrag till barnfamiljernas glasögoninköp, men det är stor skillnad på hur stort bidraget är, och även andra villkor skiljer, såsom ålder och frekvens.

En sammanställning visar att endast ett fåtal landsting ger något stöd efter 7 års ålder. Variationen är stor. Något landsting är generöst samtidigt som ett par landsting inte ger något stöd över huvud taget.

Barn med synfel behöver ofta byta styrka på glasen, och i barnfamiljerna kan kostnaden bli mycket kännbar för ekonomin.

Synutvecklingen pågår under alla uppväxtåren, och bra glasögon utgör barnens medicinska behandling. Den ojämlikhet som finns i dag då det gäller glasögonbidrag till barn och ungdom är mycket olycklig. Barn bör ges samma möjligheter till en god synutveckling och behandlas lika, oavsett var de råkar vara bosatta i landet.

Enligt vår mening bör staten initiera en överläggning för att rätta till brister och ojämlikheter i bidragsskillnaderna till barnglasögon.

Stockholm den 1 oktober 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skillnaderna i bidragssystemen för glasögon till barn och ungdom.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.