Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2019/20:2684 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Danmark röstade man i januari 2016 igenom ett lagförslag som innebär att asylsökande som kommer till Danmark ska kunna få sina värdesaker beslagtagna av danska myndigheter. Enligt lagen kan kontanter och värdesaker som överstiger ett belopp på 10 000 danska kronor beslagtas, för att sedan säljas. Detta för att delfinansiera den asylsökandes uppehälle under asylprocessen.

Inger Stöjberg från det dåvarande regeringspartiet Venstre har försvarat lagen med principen att den som har pengar ska försörja sig själv och att när man kommer till Danmark blir man behandlad som danskar blir behandlade. (Källa: Ministern backar inte om att beslagta flyktingars värdesaker, Sveriges Radio, 18 december 2015)

Liknande system finns sedan tidigare i Schweiz samt i de två sydliga tyska delstaterna Bayern och Baden-Württemberg. Där har myndigheterna i många år beslagtagit pengar från asylsökande av samma anledning, det vill säga för att täcka en del av kostnaderna under asylprocessen. (Källa: Flyktingar måste lämna från sig pengar, SVT, 21 januari 2016)

Själv ser jag det som en självklarhet att vi även här i Sverige bör ledas av principen att man försörjer sig själv om man kan. Därför bör även Sverige utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till landet ska kunna få sina


värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen. 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.