Beredskapslager

Motion 2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att tillse att tillgång till avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin har verkligen ställt saker på sin spets. En global pandemi som slagit rakt in i vår trygga del av världen och drabbat oss alla, på ett eller annat sätt. Våra styrkor som nation har visat sig men också våra svagheter. En verklighet som vi måste hantera här och nu men som också måste leda till självrannsakan, omprioriteringar och investeringar.

Mitt i denna kris finns en rad privata aktörer som tidigt bestämde sig för att försöka bidra till att stärka samhället under covid-19-krisen. Lovvärda initiativ som handlade om att ställa om produktion, låna ut personal eller på andra sätt bidra till att vi tar oss igenom denna prövning på bästa möjliga sätt. Samtidigt är exemplen på brister i vårt samhälles förmåga att hantera en sådan här kris väldigt tydliga. Beredskapen måste fungera på alla nivåer och inom alla sektorer; alla är närapå beroende av varandra i ett modernt samhälle för att fungera.

Beskedet om att Sverige nu får EU:s förtroende att bygga upp ett av EU:s nya beredskapslager för sjukvårdsmaterial är såklart glädjande. Marknadsmodeller som just in time-leveranser är inte hållbara, vilket denna pandemi med all tydlighet visat. Det måste finnas en reserv att ta till om behovet av exempelvis sjukvårdsmaterial ökar snabbt.

Men en kris kan ta många former och utmana olika delar av samhället och behovet av beredskapslager har verkligen aktualiserats. Det arbete som görs nu utifrån reger­ingen med att stärka totalförsvaret är otroligt viktigt, och genom att se på samhällets förmåga under år 2020 kan många lärdomar dras.

För att hantera en kris behövs en god beredskap i form av handlingsplaner, övad personal, tydliga strukturer för samverkan och fungerande vägar för kommunikation. Men också olika former av beredskapslager. Marknadsliberala lösningar skapar inte den trygghet vi behöver i en tid som är föränderlig. Istället behöver staten ta ett mer samlat grepp och ansvar och regeringen behöver överväga en översyn av behovet av utökade eller ytterligare beredskapslager omfattande mer än sjukvårdsmaterial och drivmedel.

Coronakrisen kommer att göra oss mer medvetna om vår egen sårbarhet och om vikten av ett starkt och solidariskt samhälle.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att tillse att tillgång till avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.