Till innehåll på sidan

Beräkningsgrunderna för investeringsstöd för att minska klimatgaser

Motion 2021/22:2637 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beräkningsgrunderna för investeringsstöd för att minska klimatgaserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturvårdsverket som ska beräkna avgång av klimatgaser från åkermark har haft problem med att beräkna detta då siffran varierar från år till år. Beräkningarna blir olika från år till år eftersom åren är olika och därmed blir det olika förutsättningar mellan åren.

Beräkningsgrunderna bör ses över i syfte att underlätta för lantbruket att ta del av investeringsstöden för att minska klimatgaser.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beräkningsgrunderna för investeringsstöd för att minska klimatgaserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.