Till innehåll på sidan

Bekämpande av farliga kemikalier

Motion 2009/10:MJ313 av Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att använda teknikupphandling med hänvisning till SIN-listan som en metod att påskynda utbytet av skadliga kemikalier mot mindre skadliga.

Bakgrund

Antalet skadliga kemikalier växer för vart år som går. Kunskapen om vid vilka nivåer av exponering kemikalierna är farliga ökar likaså. För många kemikalier har man funnit att gränsvärdena måste halveras ungefärligen vart 17:e år på grund av ökade kunskaper.

Det finns en lista upprättad av Chem Sec som kallas för SIN-listan (SIN står för Substitute It Now) som listar kemikalier som kan bytas mot mindre riskabla.

Förslag till åtgärd

Som stor upphandlare bör samhället, med staten som organisatör och samordnare, i all upphandling ställa krav på att leverantören följer rekommendationerna i SIN-listan. Detta kan enkelt ske i den form som under 1990-talet utvecklades under beteckningen samordnad teknikupphandling. Stora kunder med bestämda uppfattningar har en stor förmåga att påverka marknadens aktörer att utveckla sina produkter. Denna möjlighet bör användas till det yttersta när det gäller att minska bruket av farliga kemikalier.

<

Stockholm den 1 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att använda teknikupphandling med hänvisning till SIN-listan som en metod att påskynda utbytet av skadliga kemikalier mot mindre skadliga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.