Till innehåll på sidan

Behovet av utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet för låssmedsföretag

Motion 2018/19:985 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-26
Granskad
2018-11-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge låssmedsföretag ett uttryckligt författningsstöd för att göra registerkontroller i samband med anställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att kartlägga, utreda, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer i egenskap av arbetsgivare att få tillgång till uppgifter om en individ som finns i belastningsregistret (registerkontroll). I kommittédirektivet anges Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård-och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden är att det i två utredningar har föreslagits ett förbud mot registerkontroll i de fall det saknas ett uttryckligt författningsstöd.

Denna motion vill belysa behovet och vikten av att låssmedsföretag får ett uttryckligt författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet om ett generellt förbud mot detta införs.

De skäl som ligger till grund för dagens regelverk om registerkontroller är bland annat att skydda allmänheten, förebyggande av brott och förtroende för anställda likväl som förtroende för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Idag finns ett uttryckligt författningsstöd för larminstallatörer, bland annat motiverat av larminstallatörers roll i det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet samt förtroendet för larminstallationsverksamheten.

Samma roll och funktion har låssmeder, dessutom torde just kombinationen av larm och lås utgöra en grundbult i det brottsförebyggande arbetet. Kännedom om, och tillgång till låsanordningar och nycklar underlättar intrång i hem och i lokaler och kan orsaka stor skada på samma sätt som kännedom om larminstallationer och koder. De brottsförebyggande skäl som talar för att larminstallatörer har ett författningsstöd för registerkontroll och som anses väga tyngre än den enskildes intresse att inte utsättas för det integritetsintrång som en registerkontroll innebär är exakt samma för låssmeder. Vidare är det av yttersta vikt för förtroendet för verksamheten, och ett uttryckligt krav ifrån kunder, att arbetsgivaren säkerställer att de anställer personer av god vandel. Sammanfattningsvis anser jag därför att det är angeläget att även låssmedsföretag får ett uttryckligt författningsstöd för registerkontroll om ett generellt förbud mot detta införs.

 

 

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge låssmedsföretag ett uttryckligt författningsstöd för att göra registerkontroller i samband med anställningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.