Till innehåll på sidan

Behandling av våldtäktsmän

Motion 1992/93:Ju502 av Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Frågan om hur man kan förebygga återfall i våldtäkt har
aktualiserats under senare tid. Återfall i våldtäkt är jämfört
med återfall i andra brott relativt ovanligt. Man räknar med
en frekvens på mellan 10 och 15 procent enligt svenska och
internationella undersökningar.
Våldtäkt är ett allvarligt brott. Redan ett återfall är ett
för mycket och ett allvarligt varningstecken. Flera återfall
innebär uppenbar risk för ytterligare återfall. Detta innebär
att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att förebygga återfall
och att ytterligare kvinnor utsätts för övergrepp.
Idag finns medicin som nedsätter sexualdriften,
cyproteronacetat (Androcur), som använts mycket i
Europa men endast i mindre omfattning i Sverige.
Experternas uppfattning om läkemedlets värde går isär.
Läkarna inom kriminalvården är intresserade av
kontraktsvård för våldtäktsmän. Skyddstillsyn skulle kunna
kombineras med psykoterapi och medicinering. En annan
tanke är att införa medicinering som förutsättning för
permission från fångvårdsanstalten. Det finns också de som
helt tar avstånd från medicinering för att minska
sexualdriften.
På grund av det allvarliga övergrepp som våldtäkt utgör
och den oklarhet som råder om lämpliga förebyggande
åtgärder och behandling av de aktuella männen anser jag att
det behövs såväl en översyn av lagstiftningen som en samlad
bedömning av tillgängliga behandlingsmetoder för att
förebygga att ytterligare kvinnor utsätts för övergrepp.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översyn av lagstiftningen om
våldtäkt,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behandling av våldtäktsmä

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av lagstiftningen om våldtäkt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av lagstiftningen om våldtäkt
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behandling av våldtäktsmän.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behandling av våldtäktsmän.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.