Begränsa rätten till skattefinansierad tolk

Motion 2020/21:2187 av Josefin Malmqvist (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa rätten till skattefinansierad tolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är rätten till tolk i kontakter med Myndighetssverige långtgående. Det är viktigt och rimligt att personer som nyligen anlänt till Sverige får stöd med tolk i nödvändiga myndighetskontakter.

Vid de tillfällen som tolk används idag bör tolk sannolikt fortsätta användas, så länge personen inte lärt sig tillräcklig svenska. Kanske behöver till och med kraven på att information har kunnat lämnas rättssäkert och tydligt öka och omfatta fler kontakter mellan myndigheter och enskilda. Barn ska exempelvis inte få tolka i kontakten mellan skola och förälder, eller i kontakten med myndigheter.

Däremot bör inte skattebetalarna stå för obegränsad tillgång till tolk under oändlig tid. Personer som bott i Sverige i decennier kan fortsatt kräva tolk i samtliga kontakter, även efter fullföljd utbildning i svenska för invandrare (sfi). Det är inte rimligt.

Incitamenten för att lära sig svenska behöver stärkas och den som inte anstränger sig för att lära sig språket bör själv få finansiera eventuella tolkkostnader. I Danmark har en 3-årsgräns införts för skattefinansierad tolk. I Sverige bör en begränsning av skattefinan­sierad tolk utredas, som exempelvis kopplas till genomförd sfi-utbildning och/eller ett visst antal år efter ankomsten till Sverige. En utgångspunkt skulle kunna vara en genom­snittlig etableringstid på arbetsmarknaden.

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa rätten till skattefinansierad tolk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.