Bättre tandhälsa

Motion 2008/09:So249 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-30
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra tandvården mer ekonomiskt tillgänglig.

Motivering

Alltför många unga och äldre människor avstår från att besöka tandvården regelbundet och oroande undersökningar pekar på att tandhälsan håller på att bli sämre bland ungdomar. Tandvårdsstödet som trädde i kraft den 1 juli i år är otillräckligt framförallt vad gäller den förebyggande tandvården.

Internationellt sett har svenskar väldigt bra tänder och god tand- och munhygien. Samtidigt är det så att människor med små marginaler i hushållsbudgeten väljer bort att gå till tandläkaren trots att de behöver det. Många familjer har inte råd att prioritera de vuxnas tänder när kostnaden ställs mot barnens välbefinnande.

Ingen ska behöva avstå från regelbunden tandvård av ekonomiska skäl. Därför anser jag att tandvården bör göras mer ekonomiskt tillgänglig för en större del av befolkningen och att tandläkarkostnaderna på sikt ska sänkas för alla genom att tänderna börjar betraktas som en del av kroppen och därmed ingå i ett samlat högkostnadsskydd för både tand- och sjukvård.

Stockholm den 30 september 2008

Ann-Christin Ahlberg (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra tandvården mer ekonomiskt tillgänglig.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.