Bättre ekonomiska förutsättningar för jordbruket

Motion 2021/22:3013 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre ekonomiska förutsättningar för jordbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska jordbruket har inte lika goda förutsättningar för stora skördar som jord­bruket nere på kontinenten har, på grund av klimatskillnader men också på grund av en rad andra orsaker. I huvudsak är det tveksamt att hävda att EU:s jordbrukspolitik täcker in de nationella eller regionala förutsättningarna för att bedriva ett aktivt och lönsamt jordbruk. Mot bakgrund av att Sveriges självförsörjningsgrad konsekvent har minskat och numera ligger runt hälften av behovet, skulle en större kris av någon form kunna få stora konsekvenser för landets livsmedelsförsörjning. Av den anledningen finns det skäl att uppmana regeringen att verka för att den europeiska jordbrukspolitiken öppnar upp för att öka möjligheten för länder med sämre förutsättningar att bedriva jordbruk att öka de nationella stöden för sina jordbruk. Det nuvarande regelverket gäller fram till utgång­en av 2022. Det är således en bra tid att aktivt verka för generösare regler som kan garantera att det svenska jordbruket inte utarmas mer och helst också verka för att det svenska jordbrukets andel av försörjningsgraden kan öka.

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre ekonomiska förutsättningar för jordbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.