Bättre brygga mellan akademin och högskolan

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelningssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för svenska företag. I den hårt konkurrensutsatta globaliserade ekonomin riskerar detta att bromsa svensk tillväxt, jobb­skapande och skatteintäkter. Det finns inte en generallösning på problematiken med kompetensförsörjning. Tvärtom måste politik och näringsliv gemensamt arbeta med flera olika strategier för att säkra framgången för svenska företag och därmed vårt framtida välstånd. Det gäller ett skattesystem som skapar incitament för jobb och entreprenörskap, det gäller arbetskraftsinvandring så att talanger kan rekryteras från andra delar av världen och det gäller högskolor och universitet.

Högskolor och universitetens erbjudande av utbildningar är helt centralt för student­ernas och företagens bästa. Det är ingen som vinner på ett system som utbildar männi­skor till yrken som inte är efterfrågade. Nyckeln för bättre precision är att bygga en bättre brygga mellan akademien och näringslivet.

Högskolor och universitet får idag ekonomiska resurser efter hur många studenter de har registrerade och som har klarat av ett visst antal högskolepoäng (HÅS/HÅP-systemet som står för helårsstudent/helårsprestation). Kvantitet premieras därmed framför kvalitet och det finns alltså egentligen incitament för lärosätena att sänka kraven för godkänt för att kunna få finansiering. Genom att lägga till fler parametrar som till exempel koppling till arbetsmarknaden, kvalitet på uppsatser/arbeten samt forskningsaspekter skulle det öka incitamenten för lärosätena att bedriva en högkvalitativ utbildning.

Högskolor och universitet bör få kraftiga ekonomiska incitament för att involvera näringslivet i valet och utformningen av utbildningar för att säkerställa att fler studenter etablerar sig på arbetsmarknaden inom den utbildning de valt. Vidare bör lärosätenas styrelser innehålla representanter från näringslivet.

 

 

Ulrika Jörgensen (M)

 

Lars Püss (M)

Helena Antoni (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelningssystemet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.