Till innehåll på sidan

Barns behov av glasögon

Motion 2008/09:So248 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-30
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över bidrag till glasögon för barn.

Motivering

Landstingen i Sverige beslutar själva om de vill ge bidrag till familjer med barn som är i behov av glasögon. Dessa bidrag skiljer sig åt mellan landstingen, så storleken på bidraget beror på i vilket landsting man är bosatt.

Det är dock ett fåtal landsting som ger stöd efter 7 års ålder. Att köpa glasögon till barn är oftast en stor kostnad för familjen. Det behövs återkommande nya glasögon, beroende på att barnet växer, synen förändras, eller helt enkelt på att glasögonen går sönder.

Man kan jämställa glasögonen med en medicinsk behandling av barnet. Det är nödvändigt att man har glasögon med rätt styrka för att kunna fungera väl såväl i skolan som på fritiden. Det är angeläget att se över ojämlikheterna i bidrag till glasögon för barn, så att alla barn behandlas lika, oavsett vilket landsting de tillhör.

Stockholm den 30 september 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över bidrag till glasögon för barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.