Barns användning av cykelhjälm

Motion 2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-20
Granskad
2018-11-20
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn ska använda cykelhjälm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en lag som stadgar att barn under 15 år skall bära cykelhjälm. Dock upphör hjälmtvånget i samma stund som barnet blir straffmyndigt, det vill säga vid 15 års ålder. Det finns ingen anledning till att dagens 14-åringar som måste använda cykelhjälm ska ta av hjälmen nästa år. Istället bör hjälmtvånget förlängas, ett år i taget, upp till 18 års ålder. På så sätt kommer samtliga barn att inom en kort tid vara ålagda att bära cykelhjälm, vilket givetvis har mycket positiv effekt om det efterföljs.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn ska använda cykelhjälm och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.