Barnomsorg på kvällar och nätter

Motion 2004/05:Ub367 av Helena Frisk (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att se till att även föräldrar med obekväm arbetstid skall få tillgång till god kvalitativ kommunal barnomsorg.

Motivering

Idag får många småbarnsföräldrar som förvärvsarbetar på obekväm arbetstid, nätter och helger, lägga ned mycket kraft på att få familjelivet att gå ihop med en god omsorg om barnen under den tid man arbetar. Dessa föräldrar borde ur rättvisesynpunkt erbjudas samma goda barnomsorg som de föräldrar som arbetar dagtid.

Det finns några kommuner som insett värdet av nattöppna daghem, och dessa uppskattas mycket. Men i kommunernas bistra ekonomiska verklighet finns alltför stor risk för att dessa föräldrar mister detta stöd. I andra kommuner saknas denna service helt trots att det finns ett behov.

Samtidigt vet vi att samhället står inför stora utmaningar. Ett stort behov av arbetskraft kommer att uppstå då stora generationer går i pension. Detta ger ett ökat behov av fler anställda inom sjukvården som inom den omvårdnad som bedrivs inom den kommunala sektorn för att klara vår välfärd. Det handlar om ett ökat behov av yrken inom välfärdsområdet som de äldre har behov av under dygets alla timmar. Småbarnsföräldrar kommer att behövas också inom denna sektorn. Då måste vi kunna erbjuda dem en trygg och kvalitativ barnomsorg på kvällar och nätter, för både barnens och föräldrarnas skull.

Nattöppna dagis bidrar också till ökad jämställdhet. Inom offentlig sektor arbetar många kvinnor. Om män och kvinnor skall ges samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, och delat ansvar för hem och barn, då krävs det att samhället ger stöd för alla dem som också arbetar inom yrken som kräver kvälls- och nattjänstgöring.

Stockholm den 1 oktober 2004

Helena Frisk (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att se till att även föräldrar med obekväm arbetstid skall få tillgång till god kvalitativ kommunal barnomsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.