Till innehåll på sidan

Barnglasögon

Motion 2007/08:So540 av Yvonne Andersson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.

Motivering

Allt fler barnfamiljer hör av sig till hjälporganisationer för att få bidrag, eftersom de är i en ekonomiskt utsatt situation. Man har inte pengar till nya glasögon och det bidrag som alla landsting tidigare gav till barnglasögon har på många håll försvunnit.

Ansökningarna till hjälporganisationer som t ex Majblomman kommer direkt från föräldrar med knappa resurser, eller genom skolan. I skolan upptäcks barn som saknar grundläggande hjälpmedel som krävs för att klara skolgången.

I barnkonventionen talas om barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Men för många familjer innebär till exempel kostnaderna för barnens glasögon, mediciner och hjälpmedel ett hårt slag mot hushållsbudgeten. Omkring en kvarts miljon barn i Sverige beräknas växa upp i fattiga familjer där brist på pengar är ett ständigt problem.

Barn som inte får hjälp att rätta till hinder i form av grå starr, brytningsfel eller skelning utvecklar inte synskärpan. Detta kan inte rättas till senare i livet. Glasögon till barn borde ses som medicinsk behandling så länge som synen utvecklas.

Barn bör få de glasögon som de behöver, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Nedsatt syn och synfel bör betraktas på samma sätt som nedsatt hörsel eller annat funktionshinder. Det är nödvändigt för att barn ska kunna utvecklas och hänga med i skolan och delta i gemenskapen med sina kamrater. Vikten av detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögon till barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.