Barnfamiljer på obestånd

Motion 2007/08:So421 av Berit Högman m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnfamiljer som har hemmavarande barn under 18 år ej ska kunna vräkas eller avstängas från el- och vattenleverans.

Motivering

Det finns en växande klassklyfta i vårt land mellan de allra fattigaste och de som har en försörjning som täcker de utgifter ett hushåll har. Barnfamiljerna är en utsatt grupp i sammanhanget. Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention, och den ska följas och implementeras i svensk lag.

Om en familj kommer på obestånd och ej betalar vatten- eller elavgift skall socialförvaltningen i den kommun som familjen är mantalsskriven i kontaktas och kan, om de så beslutar, hjälpa till att betala dessa räkningar för vatten- eller elförsörjningen till dess hushållets ekonomi återställts.

Det åligger dock inte de bolag som står för försörjningen av vatten eller el att säkerställa att barnfamiljer inte blir utan leverans av el eller vatten, vilket kan innebära att familjen inte kan bo kvar i bostaden. Detta är inte att se till barnets bästa och till inriktningen i barnkonventionen.

Det bör åligga socialförvaltningen i den kommun där barnfamiljen har sitt boende att säkerställa så att barn under 18 år ej vräks eller avstängs från el-eller vattenförsörjning. Genom lagstiftning bör man säkerställa att barnfamiljer som kommit på obestånd och ej betalat sina skulder omöjligen skall kunna vräkas före åtgärder från berörd socialförvaltning.

Stockholm den 3 oktober 2007

Berit Högman (s)

Tommy Ternemar (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnfamiljer som har hemmavarande barn under 18 år ej ska kunna vräkas eller avstängas från el- och vattenleverans.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.