Barnarbete och upphandling

Motion 2000/01:Fi806 av Carina Hägg och Berndt Ekholm (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ta hänsyn till att barnarbete inte använts vid upphandling
inom kommuner, landsting eller staten.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att näringslivet beaktar risken för barnarbete vid upphandling.
Motivering
Frågan om barnarbete engagerar många människor i vårt land. Vi har i
Sverige klara regler och en moral som säger oss att barnarbete inte ska
förekomma. Det kan inte vara rätt att barn ska sättas i arbete i unga år och
inte få tid vare sig för studier eller lek. Detta är att kränka deras mänskliga
rättigheter och att neka barnen möjligheter till en människovärdig social
utveckling.
ILO, FN:s arbetsorganisation, har antagit en konvention som säger att de
länder som ratificerar konventionen omedelbart måste vidta åtgärder mot de
värsta formerna av barnarbete. Dit kan man räkna skuldslaveri, handel med
barn, barnprostitution och droghandel.
Det är svårt att studera barnarbetet i de länder som använder sig av det. Det
finns oftast ingen statistik och ansvariga myndigheter och företag är inte
intresserade av att informera om omfattningen av barnarbete. I många fall
väljer man också att skylla på underleverantörer.
De svenska företagen har ett stort moraliskt och etiskt ansvar för att se till
att de varor man importerar inte är tillverkade av barn på ett otillbörligt
sätt.
Frågan om företagens upphandling blir då det centrala och det är angeläget att
vi som konsumenter kan få tillförlitlig information om en vara är tillverkad av
barnarbetare.
Det är också angeläget att kommuner, landsting och statliga uppköpare
kräver att få denna insyn och ett socialt hänsynstagande vad gäller barnarbete.
Den europeiska kommissionen har angivit att man anser att gällande
upphandlingsregler gör det möjligt att ställa krav på sociala och
arbetsmarknadspolitiska aspekter vid upphandling. Offentlig upphandling kan
därmed utgöra ett påverkansmedel.

Stockholm den 4 oktober 2000
Carina Hägg (s)
Berndt Ekholm (s)


Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att ta hänsyn till att barnarbete inte använts vid upphandling inom kommuner, landsting eller staten.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta hänsyn till att barnarbete inte använts vid upphandling inom kommuner, landsting eller staten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att näringslivet beaktar risken för barnarbete vid upphandling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att näringslivet beaktar risken för barnarbete vid upphandling.
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att näringslivet beaktar risken för barnarbete vid upphandling.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.