Barn som skadar sig själva

Motion 2008/09:So281 av Jennie Nilsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-01
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till barn- och ungdomspsykiatrin.

Motivering

Höga krav och snedvridna utseendeideal skapar idag problem hos främst unga flickor. Media präglar en stor del av den bild som många unga människor har av hur man ska vara som ung idag, utseende, kläder, intressen etc. Det är inte lätt för ungdomar att våga vara sig själva, när det mesta går ut på att man ska likna en idol eller att en grupp ungdomar måste vara lika varandra. Det fordras stort mod och ett starkt självförtroende att våga vara sig själv. Många ungdomar känner sig otillräckliga, fel och utanför och det medför att självförtroendet inte är så gott. Ibland går det längre och barnen skadar sig själva i ångest över att inte räcka till.

Det finns också många invandrarbarn som bär med sig trauman från upplevelser i sina tidigare hemländer, liksom det finns barn från andra länder som kämpar med kulturkrockar i Sverige. De har, även här i vårt land, ansvaret för småsyskon och familjen, och de hinner inte leka som andra barn gör. Det är en oroande utveckling, vi vet inte vad som händer dessa barn när de blir vuxna.

Barn och ungdomar behöver ett gott stöd varhelst de bor i landet, det är viktigt att detta stöd finns, och är tillräckligt, över hela vårt land så att inte dessa barn och ungdomar i behov av hjälp vänder sin ångest mot sig själva.

Det är angeläget att vi på ett tidigt stadium blir uppmärksamma på om barn och ungdomar mår dåligt och kan hjälpa dem att få relevant och snabb vård. Därför måste skolans kuratorer och annan skolpersonal vara uppmärksamma och kunna agera när det behövs. Likaså måste barn- och ungdomspsykiatrin prioriteras och få de förstärkningar som behövs för att kunna vara till reellt stöd och god hjälp för dessa unga.

Stockholm den 30 september 2008

Jennie Nilsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till barn- och ungdomspsykiatrin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.