Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten

Motion 2021/22:1953 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avveckla Havs- och vattenmyndigheten och införliva relevanta delar i Jordbruksverkets verksamhet eller den nya Viltmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste ständigt se över och pröva vilka myndigheter vi verkligen behöver och vi måste också se till att effektivisera de kvarvarande myndigheterna.

Idag sker säker mycket dubbelarbete på våra myndigheter då frågorna som ska lösas ofta berör flera myndigheter och de går in i varandras ansvarsområden.  Havs- och Vattenmyndigheten bildades 2011 och övertog en del av uppgifterna från nedlagda Fiskeriverket. Nu har Havs- och vattenmyndigheten arbetat i drygt 10 år och en utvär­dering behöver göras om vi verkligen behöver behålla denna myndighet. Fiskeri­frågorna har nu landat mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Denna uppdelning gör också att de viktiga fiskerifrågorna har fått en otydligare behandling och de landar dessutom med denna uppdelning på olika departement.

Detta är långt ifrån en bra lösning, så därför behöver man se över detta och försöka lägga alla fiskerifrågor på en myndighet, tex Jordbruksverket eller den nya Viltmyndigheten.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avveckla Havs- och vattenmyndigheten och införliva relevanta delar i Jordbruksverkets verksamhet eller den nya Viltmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.