Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2021/22:3046 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avslå asylansökan för personer som begår brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att en utländsk medborgare som begår brott i Sverige ska kunna utvisas krävs det dels ett brott med fängelse i straffskalan, dels att straffvärdet för brottet uppgår till minst ett års fängelse eller att det finns en återfallsrisk. Om det är en person som är flykting som har begått brott är kraven ännu strängare, vilket innebär ett krav på ett synnerligen grovt brott samt allvarlig fara för säkerhet. Effekten av det är att personer kan dömas för allvarliga brott utan risk att utvisas efter avtjänat straff.

Personer som flyr från krig och förföljelser ska kunna söka asyl och få stanna i Sverige om asylansökan beviljas. Men det måste innebära att svensk lag respekteras och följs. Om en asylsökande döms för ett brott med fängelse i straffskalan bör asylansökan avslås i större utsträckning än idag eftersom det ger en indikation om att personen i fråga inte är lämplig att vistas i landet.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avslå asylansökan för personer som begår brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.