Avskaffande av gränshinder för veterinärer

Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rörlighet för veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjningen är ett stort och växande problem för allt fler företag, organi­sationer, branscher och näringar. Vissa specialistyrken har blivit bristyrken. Ett sådant är veterinäryrket. Branschorganisationen Svensk Djursjukvård ser behovet av fler utbildade veterinärer i sin senaste branschrapport för 2018 och menar att veterinärbristen är ett kommande hot mot djurhälsan. Någon kortsiktig lösning på problemet finns inte. Idag finns en regel eller rekommendation från Jordbruksverket om att personer som varit i kontakt med klövbärande djur i annat land, utan känd mul- och klövsjuka, inte bör komma i direktkontakt med klövbärande djur i Sverige på minst två dygn. Frågan är om denna regel kunde ses över, i syfte att öka rörligheten för veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan, över de nordiska gränserna. Med ett ansträngt personalförsörjningsläge på svensk sida skulle en ökad rörlighet över gränsen och nyttjande av veterinärkapaciteten på finsk, norsk eller dansk sida kunna underlätta.

 

 

Linda Modig (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rörlighet för veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan i Norden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.