Avskaffande av första maj som helgdag

Motion 2009/10:K261 av Malin Löfsjögård (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa första maj som helgdag.

Motivering

När Sveriges nationaldag, den 6 juni, blev helgdag 2005 var det på bekostnad av annandag pingst. Det var ett beslut som mötte kritik på vissa håll, då man av tradition och för att få ha kvar en högt uppskattad långhelg under våren ville behålla denna helgdag. Ett naturligare beslut hade varit att i stället avskaffa första maj som helgdag och behålla annandag pingst som helgdag i den svenska kalendern.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av en socialistisk organisation bildad i 1800-talets Paris. Det är i huvudsak en dag som firas av fackföreningar med bl.a. demonstrationer. Denna tradition har dock avtagit i Sverige varför det inte torde finnas något behov att ha den kvar. Det kan också tyckas märkligt att i en demokrati ha en helgdag som har sin grund i enskilda politiska partiers historia, vilket inte kan ses som representativt för hela befolkningen, och inte heller jämlikt då flertalet partier inte har denna möjlighet att fira sin dag.

Det är viktigt att bevara alla människors rätt att genom demonstrationer få göra sin röst hörd, men det är knappast rimligt att detta endast skulle gå att göra en viss dag i maj. Svenskarnas långa tradition av pingstfirande borde rimligtvis väga tyngre än en enskilds grupps önskemål om ledighet.

Stockholm den 30 september 2009

Malin Löfsjögård (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa första maj som helgdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.