Avskaffa fideikommiss

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fideikommiss innebär att särskilda regler ska tillämpas vid arvsskiften som möjliggör att kringgå. Detta har historiskt varit ett sätt att tradera gods i sin helhet inom familjer. Ett system som gör det möjligt för den äldste sonen att ta över egendom, som annars skulle tillfalla syskonskaran i sin helhet, strider dock mot vår tids jämlikhets- och jämlikhetsideal.

I Frankrike avskaffades fideikommisset i slutet av 1700-talet. Motsvarande skedde därefter i relativt snabb takt även i kringliggande länder. Men inte i Sverige. Här har vi som sista land i Europa kvar fideikommiss ännu i dag.

Visserligen trädde en avvecklingslag i kraft 1964, med innebörden att fideikommisset ska avvecklas i takt med att innehavarna avlider. Det finns genom lagen än idag möjlighet till undantag från lagens bestämmelser som innebär att ett fideikommiss kan förlängas. Som skäl för dessa undantag anges i lagen bevarandet av kulturarvet.

Detta intresse måste rimligtvis kunna tillvaratas på andra sätt än genom ett i grunden orättvist regelverk. 

Systemet med fideikommiss bör en gång för alla avskaffas, där inga undantag är möjliga.

 

 

Gustaf Lantz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.