Till innehåll på sidan

Avdrag för hushållsnära tjänster samt för reparation, om- och tillbyggnad

Motion 2003/04:Sk426 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa RUT- och ROT-avdrag.

Inför RUT-avdrag = avdrag för hushållsnära tjänster

Ett krav som framförts av Centerkvinnor i tidigare motioner är kravet på att införa RUT- avdrag. R står för rengöring, U för underhåll och T för tvätt, allt kan alltså inrymmas i begreppet hushållsnära tjänster.

Detta avdrag är något som vi kvinnor anser särskilt värdefullt. Vi lever i ett samhälle med ett hårt uppskruvat tempo. Vi skall hinna vara yrkesverksamma och göra karriär, vara en god maka, vara bra mammor eller mormödrar, ha ett välskött hem och laga god och näringsrik mat, ta hand om gamla föräldrar, delta i olika aktiviteter och inte minst vara politiskt aktiva för att påverka utvecklingen i samhället. Kvinnor lever med en massa måsten och detta tror vi påverkar vår hälsa på ett negativt sätt. Att inte hinna, orka eller klara av det som vi tycker är värdefullt för att uppleva livskvalitet ger känslor av skuld och maktlöshet.

Det finns anledning att tro att de stora ohälsotalen bland kvinnor hör samman med alla dessa måsten. Om fler personer hade råd att köpa tjänster för att avlastas delar av det som behöver utföras i ett hem, är vi övertygade om att många kvinnor skulle må bättre och inte vara sjukskrivna så mycket som idag.

Precis som ROT-avdragen på sin tid gav många arbetstillfällen och gjorde svarta jobb till vita är vi övertygade om att RUT-avdrag skulle få samma effekt. De skulle alltså öka sysselsättningen och ge arbetstillfällen till många personer som idag går utan arbete. Nya företag skulle skapas och ohälsotalen skulle minska.

I Danmark har man haft skatteavdrag för hushållsnära tjänster och när dessa utvärderades kunde man konstatera att tillväxten hade ökat i de företag som erbjöd dessa tjänster. När denna marknad blir vit kommer många småföretag att starta inom denna bransch.

ROT-avdraget tillbaka

När vi 1996 införde ROT-avdraget på Centerpartiets initiativ, resulterade detta enligt beräkningar att det skapades 14.500 nya årsarbeten för hela byggbranschen. Detta hade alltså en positiv effekt för hela denna bransch inte minst för att minska arbetslösheten. Svarta jobb blev vita och det förde med sig ökade skatteintäkter.

Nu har det gått några år sedan ROT-avdraget upphörde och vi har fått signaler från olika aktörer inom byggsektorn att tillgången på arbetsobjekt har minskat betydligt. Detta trots att det enligt Boverket uppgift finns underhållsbehov i 250.000 småhus. Det är olyckligt att denna stimulans inte fick finnas kvar, trots att ROT-avdraget skapade fler arbetstillfällen som i sin förlängning gav kommuner och staten större intäkter än vad skattereduktionen kostade staten. Därför är vårt förslag att vi snarast skall införa ROT- och RUT-avdrag.

Stockholm den 5 oktober 2003

Birgitta Carlsson (c)

Annika Qarlsson (c)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa RUT- och ROT-avdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.