Till innehåll på sidan

Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2016/17:507 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att unga förbrytare som angripit blåljuspersonal bör kunna dömas till samhällstjänst i dessa verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i. För alla. Tyvärr ser vi nu ett nytt utanförskap växa fram i delar av landet med en ökad otrygghet och sociala problem som följd. Det är en utveckling som måste brytas. Det är oacceptabelt att tryggheten inte kommer alla till del.

I vissa delar av Sverige är situationen ohållbar. Attackerna mot blåljuspersonal har tyvärr blivit allt vanligare under bara det senaste året. Det kan tyckas vara enskilda händelser – men den som kastar sten på en polisbil eller skär upp däcken på en ambulans attackerar hela rättssamhället.

För många av dessa attacker finns redan kännbara straff. Det är inte otänkbart att de kan komma att behöva skärpas ytterligare. Men för en särskild grupp, unga under 18 år, är straffen inte ändamålsenliga. En skarp tillrättavisning är inte tillräckligt för unga människor som begått attacker mot blåljuspersonal.

En lösning för att på ett verkningsfullt sätt komma tillrätta med unga förbrytare som angripit blåljuspersonal är att de ska kunna dömas till samhällstjänst i den verksamhet de attackerat. Så kan en grundmurad förståelse för dessa viktiga samhällsfunktioner byggas, även för den som tidigare på ett orimligt sätt sett dem som motståndare.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförts i motionen om att unga förbrytare, mellan 15 och 17 år, som angripit blåljuspersonal, ska kunna dömas till samhällstjänst i dessa verksamheter. Detta bör regeringen se över på lämpligt sätt – genom utredning eller andra lösningar.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att unga förbrytare som angripit blåljuspersonal bör kunna dömas till samhällstjänst i dessa verksamheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.