Till innehåll på sidan

Åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m.

Motion 2008/09:C358 av Rolf K Nilsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
m1584

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m. ur den enskilde medborgarens perspektiv.

Motivering

Ett system där verkligt avsändningsdatum anges på kuvertet, anbringat av distributionsföretaget, eller utdelningsdatum, anbringat av Posten, måste införas. Detta ”verkliga” datum är därefter det som ska gälla i avtalsmässiga och juridiska sammanhang.

Ofoget att ”bakdatera” räkningar och andra viktiga brev med krav på svar inom ett visst antal dagar sprider sig bland såväl företag som myndigheter. Allt oftare får vi i våra brevlådor räkningar, fakturor, bekräftelser, påminnelser och liknande som har krav på svar inom ett visst antal dagar. Dessa dagar ska då räknas från det datum brevet är skrivet, dvs. dateringen i brevet.

Detta problem måste ses ur den enskilde medborgarens perspektiv och inte som regelkrångel ur ett företagarperspektiv. Det handlar om att skydda den enskildes rätt och rättigheter i samhället och således förhindra att oskyldiga medborgare hamnar hos inkassoföretag alternativt i Kronofogdemyndighetens register. Att motverka en utveckling i denna riktning skulle vara likställt med att stödja ett brottsligt beteende från företagens sida.

Stockholm den 30 september 2008

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m. ur den enskilde medborgarens perspektiv.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.