Till innehåll på sidan

Åtgärder för ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön och Bottniska viken

Motion 2022/23:282 av Peder Björk och Peter Hedberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder för ett långsiktigt hållbart fiske och en bättre havsmiljö i Östersjön samt Bottniska viken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strömmingen utgör en mycket viktig del i Östersjöns ekosystem, för den svenska fiskeri­näringen och svenska kustsamhällen. Fisken är viktig för livsmedelsproduktionen och för att stärka Sveriges försörjningsförmåga. Därför beslutade regeringen i maj 2022 att uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten att flytta trålgränsen på prov i avgränsade försöksområden längs den svenska ostkusten, från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr.

Steg för steg har den tidigare socialdemokratiska regeringen gjort det som krävs för att ett kustnära fiske och en konkurrenskraftig fiskerinäring ska kunna leverera god svensk strömming till våra tallrikar idag, imorgon och i framtiden. Det har bland annat införts möjlighet till licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt man har sett över förvalt­ningsplanen för skarv. En flytt av trålgränsen på prov kommer att ge oss bättre kunskap och förutsättningar att fortsätta vidta rätt åtgärder och stärka fisket i Östersjön. Men mer kan och måste göras. 

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet, i Västernorrland och utmed hela vår kust. Östersjön har historiskt hanterats oförsiktigt och mår inte bra, men vi är förvissade om att målmedvetet arbete ger effekt. Östersjön omges av nio länder, varav åtta är med i EU. Därför är det oerhört viktigt att Sveriges regering även fortsatt är pådrivande i EU gällande friska hav och hållbara fiskekvoter.

Om traditionerna ska kunna fortsätta och vi ska få äta vår efterlängtade surström­ming så krävs det att vi ser till att ha ett långsiktigt hållbart fiske. Vi måste fortsätta arbeta för starka fiskbestånd, levande vatten och levande kustsamhällen. 

 

 

Peder Björk (S)

Peter Hedberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler åtgärder för ett långsiktigt hållbart fiske och en bättre havsmiljö i Östersjön samt Bottniska viken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.