Återkalla medborgarskap

Motion 2017/18:1519 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige säger regeringsformen att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Detta är en absolut rättighet. Däremot har flera statliga utredningar hamnat rätt från folkrätts- och grundlagssynpunkt. En utredning från 2006, tillsatt av dåvarande S-regeringen, föreslog en grundlagsändring som skulle göra det möjligt att återkalla medborgarskap när en person fått det genom att lämna felaktiga uppgifter, efter några uppmärksammade fall av mutor vid Migrationsverket. Ska det bli möjligt att återkalla medborgarskap måste grundlagen ändras.

Man bör dock kunna bli av med sitt medborgarskap vid särskilt allvarliga brott – som exempelvis brott mot staten. I Norge har man kopplat det till landsförräderi, vissa terrorbrott och internationella brott som folkmord. Man behöver dock utreda fler frågor om exempelvis vilken typ av medborgarskap det gäller. Är det de som förvärvat medborgarskap, eller även de som fötts som svenska medborgare? Danmark har valt den senare vägen för att undvika skillnader beroende på hur man blivit medborgare.

Att vara svensk medborgare är något som ska vara åtråvärt och eftersträvansvärt. Om man begår allvarliga brott mot staten Sverige borde man ha försatt sin rätt att kalla sig svensk medborgare. Därför borde man utreda möjligheterna att återkalla medborgarskap vid allvarliga brott mot staten.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.