Till innehåll på sidan

Asylskäl för personer under 18 år bedöms på samma sätt som asylskäl för dem över 18 år

Motion 2016/17:2341 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att retroaktivt ålderstesta de som de senaste fem åren sökt asyl och påstått sig vara under 18 år och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att asylsökande under 18 år bedöms på samma sätt som asylsökande över 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Debatten om de så kallade ensamkommande flyktingbarnen har på senare tid kommit upp till ytan där fusket med åldern äntligen erkänts, efter många år där vi försökt påtala problemet. Oviljan från de andra partierna samt svensk media att erkänna det uppenbara fusket med åldrarna har stått samhället dyrt.

Anledningen till att det fusket ens uppkom är den fördelaktiga behandling asylsökande som påstår sig vara under arton år gamla får. Sverigedemokraterna har längre krävt ålderstester för att minimera fusket, vilket är viktigt. Dock har tiotusentals ensamkommande flyktingbarn redan kommit in i landet och av döma av undersökningar från våra grannländer samt vittnesmål från de som jobbar inom asylprocessen i Sverige kan det antas att en stor andel av de här i Sverige ljugit om sin ålder.

Sverige bör därför retroaktivt ålderstesta alla de som fått sökt asyl i Sverige de senaste fem åren som påstått sig vara under 18 år gamla, med undantag för uppenbara fall där personen i fråga exempelvis inte ens nått puberteten. Vid fusk om åldern ska deras tillstånd att stanna i Sverige dras tillbaka och personen i fråga utvisas.

Sverigedemokraterna har en nollvision om asylinvandring vilket i realiteten skulle förhindra vidare fusk av asylsökande eftersom ingen skulle få asyl. I de fall asyl ändå sker av någon anledning anser jag att den fördel en asylsökande under 18 år får i asylprocessen när bedömning av asylskäl görs ska tas bort och personens asylskäl ska istället bedömas som om den asylsökande var över 18 år gammal. Genom att ha samma bedömningsgrunder oavsett ålder försvinner incitamentet att ljuga om sin ålder för att få fördelar i asylbedömningen.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att retroaktivt ålderstesta de som de senaste fem åren sökt asyl och påstått sig vara under 18 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att asylsökande under 18 år bedöms på samma sätt som asylsökande över 18 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.