Arbetsvillkor i offentlig sektor

Motion 2020/21:1891 av Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att coronakommissionen får i uppdrag att se över arbetsvillkoren inom offentlig sektor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin har synliggjort arbetsvillkoren inom offentlig sektor. Yrken som ofta är kvinnodominerade, med låga löner och tuff arbetsmiljö. I dessa yrken kan bemanningen vara låg, sjukfrånvaron hög, med personal som slutar för att de inte orkar, tunga lyft och för lite tid för brukare och för patienter. Det rör många yrkesgrupper inom vård och omsorg, som till exempel undersköterskor inom äldreomsorgen och sjuksköterskor som arbetar på sjukhus.

Det är viktigt att våra arbetsplatser har en bra arbetsmiljö, att man inte sliter ut sig, att man kan kompetensutveckla sig och att yrkena är attraktiva för både män och kvinnor. För att vi ska kunna rekrytera och behålla personal är det angeläget att verka för att den kommande kommissionen får i uppdrag att se över arbetsvillkoren inom den offentliga sektorn.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att coronakommissionen får i uppdrag att se över arbetsvillkoren inom offentlig sektor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.