Till innehåll på sidan

Användningen av burka eller niqab

Motion 2009/10:K250 av Staffan Danielsson och Lennart Pettersson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-30
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och återkomma med förslag om tydliga gränser för användningen av burka eller niqab i Sverige.

Motivering

Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle. För att detta ska fungera väl är det viktigt med gemensam respekt för denna öppenhet och demokrati. Det krävs för att vi ska kunna känna trygghet i vår vardag.

För oss känns det främmande att det ska vara möjligt att leva och verka i detta samhälle om man samtidigt vill dölja sina ansikten. Öppenhet och demokrati präglas av att vi har rätt att ha avvikande uppfattningar, att vi har rätt att demonstrera. Rätten att få tycka olika och vara olika är central i en demokrati.

Det finns dock gränser även i en demokrati för hur vi ska förhålla oss till varandra. Vi ska respektera våra medmänniskor och underlätta för varandra och det innebär att vi inte alltid kan göra det som vi kanske vill.

Att få och våga visa sitt ansikte är för oss en viktig rättighet i en demokrati men det kan också vara en skyldighet – just med tanke på respekten för omgivningen.

Vi föreslår i en annan motion att det ska vara förbjudet att maskera sig vid demonstrationer. Det hör inte hemma i en demokrati. Det är positivt med demonstrationer. Det vitaliserar demokratin men det är rimligt att var och en som demonstrerar också öppet står för sina åsikter. Ingen är nämligen tvungen att demonstrera.

Att bära speciella kläder, att ha på sig symboler för saker som man vill stödja, eller att bära särskilda huvudbonader eller slöja är i grunden – menar vi – naturliga inslag i ett fritt och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet, religionsfrihet och demokrati. Gränser för detta kan dock behöva sättas av t.ex. säkerhetsskäl i arbetslivet eller för att det begränsar demokratiska rättigheter.

Det finns också de som döljer sitt ansikte av religiösa skäl. Det kan ske i form av burka eller niqab. Med all respekt för religionen har vi svårt för att förstå att detta kan vara tillåtet i dagens svenska samhälle. Det är en sak att man vill dölja håret med någon slags huvudduk. Det finns många modeller av huvudbonader och i en del fall är det t.o.m. positivt att bära en sådan. Kök och restauranger är exempel på detta men där det tyvärr brister i många fall. Samtidigt finns det ett antal s.k. uniformsyrken där det ibland kan vara viktigt med en enhetlig klädsel. Här är det tveksamt om man som individ kan kräva att får ha en egen huvudbonad.

Den märkliga seden att låta kvinnor bära, eller acceptera att kvinnor ständigt döljer sina ansikten i s.k. heltäckande burka eller niqab är däremot bekymmersam.

Detta är både en fråga om demokrati och jämställdhet. Ingen kvinna ska känna sig tvingad att dölja sitt ansikte. För att underlätta för dessa kvinnor skulle det vara ett gott stöd med en lagstiftning som förbjuder burka och niqab ute i samhället, på skolor och på arbetsplatser.

Deltar man t.ex. i en demonstration iklädd dessa, fungerar de i praktiken som en maskering, och skulle då ju omfattas av ett tilltänkt maskeringsförbud.

Det känns överhuvudtaget svårt i ett öppet samhälle som Sverige att acceptera en sedvänja där kvinnor åläggs, själva accepterar eller vill bära burka eller niqab utanför sina hem. Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor och att tänka sig ett öppet samhälle, där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t.ex. offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t.ex. offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga.

Stockholm den 25 september 2009

Staffan Danielsson (c)

Lennart Pettersson (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och återkomma med förslag om tydliga gränser för användningen av burka eller niqab i Sverige.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.