Till innehåll på sidan

Använd Vattenfall som ett instrument för omställning

Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatfrågan gör sig allt mer påtaglig och aktuell. För att Sverige effektivt skall kunna ställa om till en förnybar energiproduktion är det av stor vikt att staten tar ett stort ansvar och stimulerar framväxten av klimatsmart energiframställning. Detta kan bland annat åstadkommas genom det statliga ägandet av Vattenfall.

Regeringen måste därför mer aktivt börja använda Vattenfall som ett instrument för omställning till förnybara energikällor. Regeringen bör också använda ägandet som ett sätt att försöka sätta goda normer gällande pris och kvalitet på en marknad som karaktäriseras av att vara en samhällsnödvändighet. Dessutom kan avkastningskraven på Vattenfall sänkas för att friställa mer resurser till investeringar.

 

 

Teres Lindberg (S)

Kadir Kasirga (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.