Till innehåll på sidan

Ansvar för ålen

Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör prioritera satsning på utsättning av ålyngel.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör påverka EU i riktningen att mer ålyngel måste sättas ut.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålen bör ges möjlighet till vandring även där det i dag finns kraftverk med hotande turbiner.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna om en fortsatt ålkultur med hållbart fiske, förädling och ålagillen.

1 Yrkande 3 hänvisat till CU.

Motivering

Enligt de senaste forskningsrönen är den europeiska ålen av ett och samma bestånd utan genetiska skillnader. Orsaken bakom nedgången är oklar, men faktorer som klimatförändringar, ändrade havsströmmar, utfiskning och miljögifter spelar säkert en avgörande roll.

Ålen leker i Sargassohavet mellan Bermuda och Puerto Rico. Ålynglen förs efter leken mot Europa av Golfströmmen. Där växer ålen upp på kusten och i inlandsvatten. I norra Europa blir huvuddelen av ålen, som faktiskt bestämmer kön i detta stadium, honor medan de sydeuropeiska ålarna i huvudsak blir hanar. Efter 10–30 år är ålen lekmogen och vandrar över Atlanten till Sargassohavet och leker.

Eftersom orsaken till tillbakagången av ålens bestånd är osäker och med tanke på att ålen har en livscykel på 10–30 år krävs såväl kraftfulla som omedelbara åtgärder. Förslagets var tidigare att stoppa fisket efter lekvandrande ål. Dessutom föreslogs åtgärder för att underlätta ålens vandring via vattendragen ut till havet.

Angående det omfattande fisket efter ålyngel som bedrivs på Atlantkusten i södra Europa föreslogs inga omedelbara åtgärder. I denna del av Europa vandrar det till skillnad från norra Europa ännu in en relativt stor mängd ålyngel. Dessa fångas i stor mängd, uppskattningsvis en och halv miljard ålyngel fångades i början av 90-talet. Dessa ålyngel säljs för stora pengar till ålodlingar både i Europa och i Asien där Kina är en stor odlingsnation. En viss del av ålynglen nyttjas även för direkt konsumtion i Sydeuropa.

En större omfördelning av överskottet av ålyngel bör ske till de underutnyttjade uppväxtområdena i norra Europa. Här kan regeringen göra en insats när det gäller mer utsättning av ålyngel. Ett hållbart fiske är givetvis också nödvändigt.

På så vis kan vi bygga upp ett starkt lekbestånd om 15–20 år. Då är vår förhoppning att förutsättningarna för ålen har förbättrats och att reproduktionen fungerar. Det är viktigt att värna ålen, Skånes landskapsfisk, till en fortsatt ålkultur med fiske, förädling och ålagillen.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör prioritera satsning på utsättning av ålyngel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör påverka EU i riktningen att mer ålyngel måste sättas ut.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålen bör ges möjlighet till vandring även där det i dag finns kraftverk med hotande turbiner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna om en fortsatt ålkultur med hållbart fiske, förädling och ålagillen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.