Till innehåll på sidan

Anmälningsplikt för motorfordonsverkstäder

Motion 2019/20:984 av Joakim Sandell (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra motorfordonsverkstäder till anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är en motorfordonsverkstad en icke anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att verkstäder inte behöver meddela den lokala miljöförvaltningen vid förändringar i sin verksamhet utan det upptäcks först vid nästa tillsynsbesök.

Det är stor rörlighet i branschen vilket innebär att verksamheter försvinner och till­kommer löpande samt flyttar runt eller byter bolagsform, utan att miljöförvaltningen får kännedom om detta. Bara i Malmö finns minst 200 registrerade verkstäder, plus ett stort mörkertal som inte är registrerade, som miljöförvaltningen förväntas ha tillsyn över. Detta är en utmaning med anledning av omsättningen av verksamheter i branschen.

Det finns dessutom stora brister generellt i branschen gällande hanteringen av avfall, farligt avfall och kemikalier vilket får konsekvenser såsom markföroreningar, nedskräp­ning och att avfall hamnar hos icke godkända mottagare. Det finns en omfattande lag­stiftning kring dessa områden som få verksamheter har koll på. Att hävda att dessa verk­samheter inte uppfyller kunskapskravet enligt miljöbalkens 2 kap. och enbart utifrån detta förbjuda dem är i praktiken omöjligt utifrån gällande praxis.


Med anledning av motorfordonsverkstädernas miljöpåverkan så anser jag att det är motiverat med en anmälningsplikt. Om motorfordonsverkstäder blivit anmälningspliktig verksamhet hade det varit möjligt för tillsynsmyndigheten att bedriva tillsyn på samtliga verkstäder och det hade gjort det svårare för oseriösa verksamheter att hålla sig undan.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra motorfordonsverkstäder till anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.