Ändring av vapenlagen gällande pepparspray

Motion 2021/22:486 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra vapenlagen (1996:67) i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag jämställs pepparspray med skjutvapen i vapenlagen. Det finns teoretiskt en möjlighet att få vapentillstånd för pepparspray men reglerna är så pass restriktiva att det i praktiken aldrig sker. Flera partier har tidigare framfört krav på slopat krav på vapen­licens för just pepparspray, bland annat Liberalerna och Moderaternas kvinnoförbund. Hittills så har dock inga sådana krav hörsammats. Som skäl till detta så har t.ex. risken för missbruk uppmärksammats. Jag menar dock att det finns sätt att minimera risken för missbruk.

Förutom utbildningskrav och certifiering för att få införskaffa pepparspray så kan man också göra respektive vapen spårbart i kombination med ett maxuttag per år samt ett pantsystem. Det finns redan idag lösningar där märkningen av pepparspray görs med ett syntetiskt framställt DNA i själva sprayen. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan sprayen sen spåras. Något som även torde underlätta i en brottsutredning.

Idag kontrolleras registret med vapenlicenser gentemot brottsregistret varje dygn. Detta ger polisen möjlighet att snabbt återkalla en vapenlicens om det anses vara nödvändigt. Så även en licens på pepparspray.

Givet införandet av ett utbildningskrav med certifiering, registrering av köp/uttag, möjligheten till spårning, ett maximalt uttag per år följt av ett pantsystem eller liknande där en ny spray kan erhållas först när den tidigare och möjligen använda sprayen återlämnas borde möjligheten till missbruk minimeras, vilket då bör ställas i relation till möjligheten att kunna försvara sig i händelse av exempelvis ett våldtäktsförsök eller en misshandel där en pepparspray kan verka som en avledningsmanöver och försvar för att kunna fly platsen och försätta sig i säkerhet.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra vapenlagen (1996:67) i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.