Till innehåll på sidan

Ändrad praxis för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande

Motion 2014/15:1265 av Adam Marttinen och Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att ändra Åklagarmyndighetens praxis för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande.

Motivering

I Åklagarmyndighetens praxis för beräkning av dagsbotsbelopp anges det i punkt 1.2 att den misstänktes egna uppgifter om sina ekonomiska förhållanden i allmänhet bör godtas när beloppet ska fastställas. Denna skrivelse är, trots att den följande texten anger att en kontroll ska göras vid misstänkta fall av felaktiga uppgifter, för vag. Det ska enligt vår mening vara praxis att alltid göra en kontroll över den misstänktes inkomster för att kunna basera dagsbotsbeloppet på så riktiga uppgifter som möjligt.

 

 

 

 

.

Adam Marttinen (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att ändra Åklagarmyndighetens praxis för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.