Till innehåll på sidan

Ändamålsenliga ridanläggningar

Motion 2017/18:2316 av Lotta Finstorp och Lars Beckman (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förutsättningarna för investeringar för ändamålsenliga ridanläggningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning samt tillgänglighet. Ridsporten fungerar bra för alla åldrar och är den enda idrottsgren där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Ridning är också den största handikappidrotten i Sverige med cirka 4 000 aktiva ryttare. Mycket tyder också på att ridning utvecklar ledaregenskaper.

Ridskolornas Riksorganisation genomförde 2011 en undersökning som visade att 70 procent av fritidscheferna i Sveriges kommuner anser att ridning och hästhantering utvecklar självkänsla och handlingskraft. Svenska Ridsportförbundet utbildar varje år 600–700 ungdomsledare, 250 ledare för ryttare med funktionshinder och 80–100 ridledare. Ridklubben är helt enkelt en mötesplats fylld av olika möjligheter för alla personer. Detsamma gäller ridskolan som dessutom fungerar som en resurs i integra­tions- och jämställdhetsarbetet. Samtidigt bidrar ridsporten starkt till folkhälsan. Många ridskolor bedriver idag verksamhet i undermåliga ridanläggningar. En översyn skulle kunna skänka nytt ljus på hur förutsättningarna för ridsporten ser ut idag samt vägleda framtida beslut angående denna folkkära sport. Med anledning av ovanstående bör riksdagen överväga att se över förutsättningarna för investeringar för ändamålsenliga ridanläggningar.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förutsättningarna för investeringar för ändamålsenliga ridanläggningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.