Ämbetsmannaansvar

Motion 2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ämbetsmannaansvaret bör återinföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tilltagande problem med tjänstemannabeslut i offentlig förvaltning som inte sker på korrekta grunder. Tendensen att offentliga inrättningar utvecklar egna rutiner och förhållningssätt som går bortom det som är lagstiftarens intentioner eller ännu värre går direkt på tvärs med lagen är ett allvarligt samhällsproblem. Inte minst är det provocerande att enskilda tjänstemän gravt kan åsidosätta sitt ansvar utan påföljd. En del i att komma tillrätta med detta är att återinföra ämbetsmannaansvaret, det vill säga att straffansvaret för brottet tjänstefel utvidgas till att omfatta mer än bara myndighets­utövning.

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ämbetsmannaansvaret bör återinföras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.