Till innehåll på sidan

Allas rätt i samhället

Motion 2007/08:So475 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samordning vad avser allas rätt att delta i samhället.

Motivering

I vårt samhälle är alla människor lika värda och ska ha samma möjlighet till deltagande i samhället, oavsett om man har något funktionshinder eller inte. Det är viktigt att vi också agerar så att en reell integration i samhället möjliggörs även för dem som har ett funkhinder.

Att kunna ta del av samhällets service innebär att man blir delaktig. Man ska, som funktionshindrad, ha samma möjligheter som andra att gå en utbildning som man är intresserad av, och man ska ha rätt till ett arbete.

Men man ska också kunna ta del av andra utbud, kunna odla ett fritidsintresse och röra sig fritt i samhället. Om man har ett fysiskt funktionshinder som gör att man har svårt att gå har det hittills varit mest aktuellt med färdtjänst i olika former.

Nya tekniska landvinningar gör att det finns nya hjälpmedel på marknaden. Det kan gälla bättre rullstolar, hörslingor som fungerar enkelt eller ett nytt balansfordon som gör att man lätt själv kan ta sig till och från bostad, fritidsintresse, arbetsplats etc.

Integrationen ska gälla alla områden i samhället, och det är angeläget att inte regler och föreskrifter behandlas inom ett beslutsområde medan andra förutsättningar råder när det gäller tekniska hjälpmedel inom ett annat område. Vad avser balansfordonet (s.k. Segway) som nu är på marknaden så har några myndigheter, t.ex. Vägverket, klassat detta som en moped vilket innebär att en person med funktionshinder inte kan använda den på allmän plats som ett tekniskt hjälpmedel. Detta hjälpmedel är dessutom i nuvarande skick mycket kostsamt för den enskilde personen att anskaffa. Kostnaden skulle vara väsentligt lägre om den kunde prövas och klassas som tekniskt hjälpmedel och vara lika självklart att få som en rullstol är idag.

Det måste bli en bättre samordning när det gäller praktisk/teknisk integration i vårt samhälle. Krångliga regler eller motstridande beslut får inte hindra faktisk integration.

Stockholm den 4 oktober 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samordning vad avser allas rätt att delta i samhället.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.