Till innehåll på sidan

Äganderätten

Motion 2010/11:C323 av Bengt-Anders Johansson och Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att förändra och förbättra synsättet på äganderätten.

Motivering

På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter som var och en på sitt vis kan upplevas som störande eller påverka omgivningen. Det kan röra sig om flygplatser, hästgårdar eller andra former av djurhållande gårdar, sophanteringsanläggningar, industrier, pappersbruk och så vidare.

Boverket och andra myndigheter sätter upp regler och rekommendationer när det gäller hur nära man exempelvis får bo eller får bygga en villa vid en sådan verksamhet som kan påverka omgivningen. I regel tillåts inte byggnation av bostäder nära exempelvis flygplatser eller hästgårdar, med hänvisning till olika skyddsavstånd.

Om det visar sig att någon flyttat till ett område där det finns en störande verksamhet blir det således verksamheten som får lägga ner och flytta, trots att den var först på plats.

Detta ger upphov till många problem. Exempelvis kan det vara bra att det finns en hästgård nära ett bostadsområde i en tätort, då detta ger en ökad närhet och livskvalitet för de människor som de facto vill bo nära en hästgård men inte vill flytta långt ut på landet. Men skulle någon i området klaga är det hästgården som får stryka på foten.

I Linköping finns två flygplatser som inom ett mycket stort utbredningsområde begränsar möjligheterna till att bygga bostäder och anlägga skolor, förskolor och liknande. Detta gäller med det gamla sättet att beräkna och begränsar utbyggnad med hänsyn till buller och inte utifrån den upplevda störning som flygbullret innebär för dem som ändå vill bo centralt i staden. Regeringen har låtit göra en utredning för att just minska på problematiken med buller.

Det finns många olika exempel på verksamheter som på var sitt sätt kan upplevas som störande. Det är också så att det som för en medborgare upplevs som störande, för någon annan är helt acceptabelt. Därför är det fel att regelverk och lagar inte stöder befintlig verksamhet som är först på plats utan att den som flyttar dit senare kan riskera hela verksamhetens framtid genom ett klagomål. Detta handlar om ansvar för den som bedriver den befintliga verksamheten, respekt för såväl den som flyttar dit som den som bedriver verksamheten och om äganderätten för den som var först på plats.

Förslag

Vi anser att i de fall någon flyttar till en plats eller uppför ett boende eller en verksamhet som ligger nära eller inom befintligt skyddsavstånd till en verksamhet som på något sätt kan förutses vara störande bör det i fastighetsregistret för evig tid skrivas in att den som är inflyttad inte äger rätt att överklaga i händelse av att den befintliga verksamheten upplevs som störande och att detta inryms inom gällande lagstiftning för vad som ändå är acceptabelt. Därmed önskar vi att regeringen låter göra en sådan översyn i syfte att se över möjligheterna att modernisera och anpassa lagstiftningen efter den tid vi lever i och de förutsättningar som därmed ges.

Stockholm den 19 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att förändra och förbättra synsättet på äganderätten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.