Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele.

Motivering

Den norrländska järnvägen står i och med nybyggnationen och upprustningen av Botniabanan och Ådalsbanan inför ett lyft. Det krävs dock ytterligare investeringar för att det befintliga nätet ska ge maximal nytta och för att potentialen av norrländsk utveckling ska realiseras till fullo.

En sådan nödvändig investering är en upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele. En modernare bana vore mycket viktig för att skapa ett robustare järnvägsnät eftersom den fungerar som en länk mellan stambanan och Botniabanan eller Ostkustbanan.

Bansträckningen vore även viktig för de inomnorrländska kommunikationerna och bland annat medge tågtrafik på sträckan Östersund–Umeå.

Norra Sverige är en av Europas mest spännande tillväxtregioner. Här finns lösningen på världens problem, vare sig det gäller klimatfrågan eller behovet av naturresurser. För att ta tillvara denna potential krävs en gedigen infrastruktur. En upprustning av Ådalsbanan mellan Långsele och Nyland vore ett viktigt steg på vägen.

Stockholm den 5 oktober 2011

Emil Källström (C)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.