Till innehåll på sidan

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2018/19:748 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många konsumenter är idag intresserade av varifrån köttet de äter kommer. Skälen till att man vill köpa svenskt kan variera. Många anser att det är viktigt att stödja svensk livsmedelsproduktion och svenska djurskyddsbestämmelser med högt ställda krav på djurhållning och låg antibiotikaanvändning. För andra kan det handla om att man vill stödja svenskt lantbruk och landsbygd. Kött- och mjölkproduktion är en viktig grundbult i en levande och fungerande landsbygd med välmående lantbruksföretag.

Som konsument är det idag lätt att välja svenskt kött i våra matvarubutiker och det har gjort att försäljningen av svenskt kött i förhållande till importerat kött i våra matbutiker har ökat de senaste åren. Tyvärr så är situationen inte densamma inom restaurangnäringen. Restaurangbranschen har vid flera tillfällen lovat att man på frivillig basis ska uppmana sina medlemmar att redovisa ursprungsland när det gäller fisk och kött men ingenting händer.

Som konsument idag så ställs man inför många beslut och valmöjligheter. För att man som konsument ska kunna fatta så kloka och genomtänkta beslut som möjligt så måste konsumenten ha tillgång till information om produkten, och en produkts ursprung borde självklart finnas med. Därför bör nu ursprungsmärkning av kött även finnas på restauranger.

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.