Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta straff för smuggling av djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför ofta upptäcks smuggling av djur, exempelvis katter, hundar, fåglar och reptiler. Inte sällan är de insmugglade djuren i så dåligt skick att de måste avlivas.

Samtidigt förs sannolikt en hel del djur in illegalt i landet som aldrig upptäcks. Detta medför risker för spridande av sjukdomar.

Alla typer av smuggling är belagt med straff i svensk lag. Dock borde straffet för smuggling av djur vara extra hårt med tanke på att man utsätter levande varelser för lidande, samt att man utsätter djur som redan finns i landet för stora risker att smittas av sjukdomar. Straffen för smuggling av djur borde skärpas.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta straff för smuggling av djur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.