Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2018/19:1553 av Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang på samma sätt som i butik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ursprungsmärkning av kött är en självklarhet i butik, men inte då man äter kött utanför hemmet. På restaurang får man inte lika självklart veta om köttet är svenskt eller vilket land det kommer ifrån. För gästerna/kunderna är detta många gånger en viktig information. Många föredrar svenskt kött, där man vet hur lagstiftningen ser ut vad avser antibiotikabehandling och djurskydd. Många anser dessutom att de hellre äter kött som är närproducerat än kött som kommer från andra sidan jorden. Därför anser jag att man bör se över lagstiftningen vad avser ursprungsmärkning. Var köttet kommer ifrån bör framgå redan på menyn.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang på samma sätt som i butik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.